"Ценность образования ярче всего проявляется тогда, когда образованные высказываются о вещах, которые лежат вне области их образования."

Карл Краус

 
 
Обзор файлов по тегу "лексика"
 | 3159 дней назад
Презентация для учащихся 3 класса, обучающихся по УМК М.З. Биболетовой “Enjoy English-3” . Предназначена для ознакомления и тренировки лексического материала по теме.
 | 3183 дней назад
Презентация для учащихся 5 класса, обучающихся по УМК М.З. Биболетовой “Enjoy English-5” . Предназначена для отработки лексического материала по теме “Talking about the summer holidays” в игровой форме . Раздел 1 “Hello! Nice to see you again!
 | 3594 дней назад
Интерактивный кроссворд для активизации или закрепления лексики по теме "Enjoying your home" УМК М.З.Биболетовой, О.А.Денисенко, Н.Н.Трубаневой, 4 класс.
 | 3829 дней назад
Данная работа поможет обобщить знания по теме "Лексика"
 | 3895 дней назад
Повторение лексики и грамматики летние каникулы на уроке немецкого языка в 8 классе
 | 4569 дней назад
Тема .Лексика дөньясына сәяхәт.nnМаксат: лексика буенча өйрәнелгән материалларны кабатлау;n лексика бүлеге буенча терминнар белән танышуны дәвам итү;n якташ шагыйрьләрнең әсәрләренә, туган якка мәхәббәт тәрбияләүnҖиһазлау:Н.Дәүли сүзләренә язылган җыр касетасы, карточкалар, тартмада n 1-15 кадәр саннар язылган шарлар, дага.nДәрес тибы: йомгаклау дәресе.nДәрес формасы: уен-дәрес.n n Дәрес барышы.n I.Актуальләштерү.n 1. Дәрес Н. Дәүли сүзләренә язылган “Әлкием” җыры белән башлана.n - Без бүген лексика бүлеген кабатлыйбыз. Иң элек “Бәхетле очрак” уены уйнап алабыз. Минем кулымда дага. Дага- бу уенның символы. Йортларга да әлеге даганы кую йортка бәхет,уңыш китерә, дигәннәр. Шуның өчен аны бәхет дагасы дияргә мөмкин. Һәрберебезгә бәхетле көннәр теләп, уенны башлыйбыз.Тартмада саннар язылган шарлар. Шул шарларны алабыз, сорауларга җавап бирәбез.nn2.Үткәннәрне кабатлау.nа) сорауларга җавап бирүnб)җавапларны билгеләп бару.nn“Бәхетле очрак” уены Терминнар nдиктанты Фразеологикnәйтелмәләрnярышы Кем тизрәк? Мәкаль төгәлnбулсын Шигырьnбуенча эшn5 10 5 5 5 10nnnШарларга куелган срораулар:n1. Лексика дип нәрсәгә әйтәбез?n2. Лексиканы өйрәнә торган фән ничек атала?n3. Аңлашылмаган сүзләрнең мәгънәсен кайдан карап була?n4. Сүзнең туры мәгънәсе дип нәрсәгә әйтәләр?n5. Сүзнең күчерелмә мәгънәсен ничек аңлыйсыз?n6. Нинди сүзләр омонимнар дип атала?n7. Синонимик рәт нәрсә ул?n8. Нинди сүзләр синоним дип атала?n9. Нинди төзелмәләр фразеологик әйтелмәләр була?n10. Алынма сүз нәрсә ул?n11. Лексикография дип нәрсәне атыйлар?n12. Нинди сүзлекләр беләсез? Сүзлекләрнең әһәмиятен аңлат.n13. Татар теленә кайсы телләрдән сүзләр алынган?n14. Кулланыштан төшеп калган сүзләр ничек дип атала?nnII.Яңа төшенчәләр ,лексика бүлегендәге терминнар белән танышу .n 1. Лексик диктант.nТеатр өчен сәхнә әсәре язучы кеше /драматург/nАксыл чәчле кеше /блондин/nКара чәчле, кара кашлы кеше /брюнет/nӘсәрне сәхнәгә куючы /режиссер/nВакытлы матбугатның гомуми исеме /пресса/nЯк-ягына агачлар утыртылган юл /аллея/nЙөзем җимеше /виноград/nЯлгыз чыгыш ясаучы артист /солист/nКеше исемнәрен өйрәнә торган фән /антротопонимика/nӘйтелешләре һәм язылышлары бер үк сүзләр /омоним/nОперада ике кешенең бергә чыгыш ясавы /дуэт/nИл белән идарә итүче / президент/nГеографик атамаларны нинди фән өйрәнә? /топонимика/nЯлгызлык исемнәрен өйрәнә торган тел бүлегенең бер тармагы /ономастика/nУку йортын тәмамлау турындагы документ /аттестат/n nБолар нинди сүзләр булды? /алынма сүзләр/ nn2.Язылган сүзләрнең дөрес язылышын компьютер экраны аша тикшерү, билгеләр кую.nn3.Төркемнәрдә эш.n1 төркем- лексикология темасы буенча компьютер аша тест эшләү.nn Лексикология буенча тестn 1. Искергән сүзләрнең төрен билгеләгез.nБерләнnА) тарихи сүз n Ђ) архаизмnn2. Телебезгә башка телләрдән кергән сүзләр ничек атала?nА) алынма сүзләрn Ә) архаизмнарn Б) Неологизмнарnnn3. Синонимнарны табыгыз.nА) катлаулы, четерекле, буталчык, чуалчыкnӘ) ошый, охшый, охшаш, кебекnБ) бит ( кеше бите), бит (кисәкчә), бит (дәфтәр бите).nn4. . Шыбыр-шыбыр – күктә яфрак шавы,n Шыбыр-шыбыр – күлдә су шавы. nшигъри юлларында аерып бирелгән антонимнарның төрен билгеләгез:nА) Даими антонимnЂ) Контекстуаль антонимnnn5.Синонимик рәттә уртак төшенчәне белдергән сүз ничек атала?nА)доминанта сүзnӘ) полисемияnБ) лексикаnn6. Фразеологик әйтелмә составында ничә сүз булырга мөмкин?nА) ике сүз;nә) өч яисә дүрт сүз булырга мөмкин;nБ) икедән артык сүз була.nn 7. Аерып бирелгән сүзләрнең күпмәгънәле яисә омоним булуларын ачыклагыз.nАвырудан сызу – таблица сызуnА) күпмәгънәле сүзләрnЂ) омонимик сүзләрn8.Кайсы тәркемдә антонимнар бирелгән?nА) тәүге ,беренчеnӘ) тар, киңnБ) кызырган, кыз арган.nn9.Бирелгән сүзләр арасыннан диалекталь сүзләрне билгеләргәnА)мәктәпnӘ)синонимnБ) ызбаnn10.Омонимның төрен билгеләргәnЮгалган таба! Кайсыгыз таба?nА)омоформаnӘ)омографnБ) омофонnГ) саф омонимнарnn2 төркем-фразеологизмнар буенча карточкадагы биремнәрне эшләү.nnТатарча да, русча да бер үк сүзләрдән торган фразеологизмнарны табып, парлар языгыз.nҮрнәк: Күз йому – закрывать глаза, сүзне җилгә ташлау – бросать слова на ветер.nТөпсез мичкә, күз карасы кебек саклау, сүзне җилгә ташлау, күкерт кебек кабыну, чәчләр үрә тора, канат астына алу, ана сөте белән кергән, ике куян артыннан куу, башың белән җавап бирү, куеныңда таш йөртү, озын телле, тиресен тунау, яман күз, күз йому, кармак салып карау, үз кабыгыңа кереп бикләнү, теле кычыта, күздән утлар күренү, аяз көнне яшен суккандай, колак читем белән.nnБеречь как зеницу ока, бездонная бочка, взять в руки, волосы встают дыбом, взорваться как порох, бросать слова на ветер, отвечать головой, гнаться за двумя зайцами, впитать с молоком матери, краем уха, как гром среди ясного неба, искры посыпались из глаз, зуд в языке, замыкаться в свою скорлупу, закинуть удочку, закрывать глаза, дурной глаз, драть шкуру, длинный язык, держать камень за пазухой.nn n 4.”Кем тизрәк” уенын уйнау. Дәфтәрләргә тактада бирелгән сүзләрнең синонимнарын язарга.nnn I төркемгә бирем : Алдау- ...(алдашу, ялганлау, күз буяу,кәкре каенга терәтү, тишек көймәгә утырту).n II төркемгә бирем : Танылган-...( атказанган , данлыклы, мәшһүр,билгеле, күренекле.шөһрәтле, шанлы , шөһрәтле).nnnn5.Уен ”Мәкаль төгәл булсын”nnnӨең кысан булса да .................(күңелең иркен булсын)nСөйдергән дә тел.......................(биздергән дә тел)nТуры әйткән котылган..............(ялганлаган тотылган)nЯлгыз ял күрмәс.......................( күмәк ару белмәс)nЯхшы тел-яз кебек.....................(яман тел- көз кебек)nКартлар сүзен капчыкка сал.............(яшьләр сүзен яньчеккә сал)nҮлгәннәрнең каберен бел..................(исәннәрнең кадерен бел)nОлыласаң олыны.............................(олыларлар үзеңне)nӘйбернең яңасы яхшы.....................(дусның искесе яхшы)nЧиттә солтан булганчы....................(илдә олтан бул)nnnn5.Мәкалләрнең мәгънәсенә таянып тәрбияви максатка ирешү.nТуган җирдә яшәү турында әңгәмә үткәрү.nnnnnnnnnnnIII. Йомгаклау.n1.Якташыбыз шагыйрә Бикә Рәхимованың “Туган ягын яклап” шигыренә өлешчә лексик анализ ясау( синонимнар, антонимнар, диалекталь сүзләрне табу.nnn ТУГАН ЯГЫМ ЯКЛАП.n Болай гына түгел, карурманлы,nИнеш кенә түгел, елгалы...nӘлки ягы кемгә ничек, белмим,nМинем өчен улдыр иң данлы.nnҺәр агачы күз алдымда һаман,nӘле бүгенгедәй хәтердә...n“И наныкам, читтә йөрисең”,- дип,nӘйтсә , бары авылым әйтер дә.nnҮпкәләмим аңа аның хакыnӘнкәй хакы кебек иң олы.nГафу сорап, башым түбән иям:n-Гафу итсәң иде бу юлы!..nnМатурлыклар хисапсыздыр, анда,n“Кызыл яр”ы үзе ни тора!n-Кая киттең?n-Тау башына,- диләр,nТеләсә кем әйтер – син сора.nnТик шулай да җирләр тигез бездә,nЮк тау – ташлар күккә ашардай.nТетрәнмичә тыныч яшәгән җир,nТыныч бездә таңда, ахшамда.nТыныч җирем кебек халкым тыныч, nЯши, эшли, җирне сугара. nn(Бикә Рәхимова)nnn2.Өй эшен тикшерү.n3. Өйгә эш бирү а)”Туган авылым” дигән темага сочинение язарга;n б)131-132 бит матур язу өстендә эшләргә.n4.Нәтиҗә чыгару.n
 | 4898 дней назад
Данная презентация является фрагментом урока и предназначена для учащихся 3 класса. УМК M.З Биболетова, Н.Н. Трубанева, урок №40. Тема урока: «Подарки на день рождения», раздел «Познакомься с Тайни».
 | 4900 дней назад
Введение и отработка лексики в рифмах в 3 классе по теме: "Прошу к столу" урок №4. УМК М.З. Биболетова.