Администрация группы
Руководитель группы: Залилова
Гульназ Ильсуровна
Статус: Авторская
Участники
Все(158)
 
 
__sape_keys__

Дәрес эшкәртмәләре

 
 

билгене белдерә торган сүзләр

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 02.07.2015 23:34


Предметларның төрле билгеләрен ачыклап, сүз төркеме сыйфат турында төшенчә бирү. Балаларның коммуникатив күнекмәләрен үстерү һәм аларда үз-үзләренә нәтиҗә чыгару тырышлыгы тәрбияләү.

Җөмлә кисәкләрен кабатлау

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 02.07.2015 23:32


Җөмлә кисәкләрен кабатлау дәресе буенча ачык дәрес эшкәртмәсе

Эндәш сүзләр

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 02.07.2015 23:27


Эндәш сүзләрне ныгыту дәресе. Биектау районы Мәмдәл урта мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Җамалиева Ләйсән Ильяс кызы.

Кышкы урман-урок

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 02.07.2015 23:16


Кышкы урман-урок во 2 классе коррекционной школы 8 вида.

Ачык дәрес исем

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 02.07.2015 23:15


Ачык дәрес исем

Р. Вәлиеваның “Туган көндә” хикәясе

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 02.07.2015 23:11


5нче сыйныф, рус төркеме өчен ачык дәрес эшкәртмәсе.

Ачык дәрес "Әдәбият-сәнгать дөньясында"

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 02.07.2015 23:11


6нчы сыйныф рус төркеме өчен ачык дәрес эшкәртмәсе

"Авыл эте Акбай"ачык дәрес эшкәртмәсе

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 02.07.2015 23:10


6нчы сыйныф, рус төркеме өчен дәрес эшкәртмәсе.

3 кл.дәрес эшкәртмәсе

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 02.07.2015 23:09


3 кл.дәрес эшкәртмәсе

Шәхси гигиена предметлары

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 22.01.2013 20:54


Коммуникатив технология нигезендә, Шадриков методикасы таләпләре буенча дәрес планына үрнәк. 2 нче сыйныф өчен дәрес планы.

Иярчен вакыт җөмләләр

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 30.05.2012 13:57


Дәрес эшкәртмәсе.

Сыйфат дәрәҗәләре

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 30.05.2012 13:56


Дәрес эшкәртмәсе.

Урок татарского языка "Иярченле шарт җөмлә"

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 18.04.2012 09:28


Тема: Иярченле шарт җөмләләр. Максат: 1. Укучыларның иярченле кушма җөмләләр турындагы белемнәрен тирәнәйтү,аларда җөмлә төзелешенә һәм мәгънәсенә бәйле рәвештә тыныш билгеләрен дөрес куярга өйрәнү күнекмәләре формалаштыру 2. Иярчен шарт җөмләләр турында төшенчә формалаштыру, аның белдерелү үзенчәлекләрен аңларга булышу, эзләнү юлы аша материалны үзләштерүләренә ирешү;тиз фикерләү, төгәл җавап бирү, фикерләренең дөреслеген дәлилли белү, мөстәкыйльлек күнекмәләрен үстерү. 3.Тукай шигыриятенә карата кызыксыну, өйрәнү теләге тәрбияләү. Дәрес тибы: катнаш Дәрес методы: әңгәмә . Дәрес алымы : эзләнүле, чагыштырулы. Җиһазлау: мультимедиа, дифф. биремле карточкалар,дәреслек.

"Аныклагыч" - рус төркемнәрендә укучы балалар белән эшләүче укытучылар өчен дәрес эшкәртмәе

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 18.04.2012 09:27


Тема. Аныклагыч турында төшенчә. Максат. 1. Җөмлә кисәкләре турындагы белемнәрен тирәнәйтү,алган белемнәрен гамәлдә куллана белүләренә ирешү. 2. Аныклагыч турында төшенчә формалаштыру, аныклагычларны таба һәм аларга хас үзенчәлекләрне таный белергә өйрәтү ,аның белдерелү үзенчәлекләрен аңларга булышу, эзләнү юлы аша материалны үзләштерүләренә ирешү;тиз фикерләү, төгәл җавап бирү, фикерләренең дөреслеген дәлилли белү, мөстәкыйльлек күнекмәләрен,сөйләм телләрен үстерү. 3. Укучыларга Универсиаданың Татарстан Республикасында узуы, аның мөһим чара булуы турында аңлату; аларда спорт белән шөгыльләнү теләге тудыру. Җиһазлау. Мультимедия проекторы, карточкалар, дәреслек. Дәрес тибы: яңа материалны өйрәнү. Дәрес методы: әңгәмә . Дәрес алымы : эзләнүле, чагыштырулы.

Урок татарского языка "Синтаксик синонимнар һәм аларның төрләре"

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 18.04.2012 09:03


Тема. Синтаксик синонимнар həм аның тɵрлəре. Максат. 1) Синтаксик синонимнарның əдəби телне, сɵйлəм культурасын γстерγдə həм стильне камиллəштерγдəге əhəмиятен аңлату,аларның həр тɵрен кγзалларга , урынлы куллана белергə ɵйрəтγ. 2) Сɵйлəм кγнекмəлəрен формалаштыру. 3) Телебезгə мəхəббəт тəрбиялəγ. Метод. Кγрсəтмəле-аңлату,əңгəмə,сɵйлəм. Материал. Дəреслекнең 77-81 битлəре, С.М.Ибраhимов «Синтаксик стилистика», «Синонимнар сγзлеге». Җиhазлау. Таблица, биремле карточкалар, тестлар.

Урок татарского языка "ХХ йɵз башы татар драматургиясен йомгаклау"

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 18.04.2012 08:59


Максат: 1. Чор драматургиясенə хас γзенчəлеклəрне барлау. 2. Милли драматургия γсеше – γзгəреше турында тɵшенчə формалаштыру. 3. Укучыларның логик фикерлəγ, гомумилəштерγ кγнекмəлəрен ныгыту Материал: Х класс дəреслеге, 203-216 битлəр. Җиhазлау: Драматурглар Г.Камал, Ф.Əмирхан, Г.Исхакый, Г.Колəхметовларның портретлары, əсəрлəре җыентыкларыннан кγргəзмə.

Ә.Еникинең “Әйтелмәгән васыять” хикәясендә күтәрелгән проблемалар

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 18.04.2012 08:48


Максат: 1. Хикәядә күтәрелгән проблемаларны таба алу. 2. Үзеңә якын булган кешеләрнең күңелен аңлый белү. 3. Туган җиргә, халкыңа карата мәхәббәт хисе тәрбияләү. 4. Укучыларның фикер йөртүенә ирешү. Җиһазлау: дәреслек, дәфтәр, әсәр, тактада язылган сүзләр.

Урок татарского языка "Инфинитив"

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 18.04.2012 08:45


5 сыйныф Нигъмәтуллина дәреслеге буенча дәрес эшкәртмәсе. Тема: Инфинитив Максат: Фигыльләрне кабатлау; яңа лексика белән таныштыру; инфинитивны сөйләм телендә кулланырга өйрәтү; әти-әниләргә өй эшләрен эшләргә ярдәм итәргә өйрәтү. Җиһазлау: Компьютер, телевизор, такта.

А. Гыймадиевның “Мәүли йокысы” хикәясе

Раздел: Дәрес эшкәртмәләре | Опубликовано: 29.02.2012 20:30


Дәрес эшкәртмәсе.
1-20 из 82